Soluții dedicate

Soluții dedicate

TrackGPS permite adăugarea la soluțiile de monitorizarea prin GPS de bază a unor opțiuni suplimentare dedicate cum sunt monitorizarea consumului de carburant, a comportamentului șoferilor în trafic, plata automată a taxelor de drum sau managementul documentelor aferente administrării parcului auto.

Navigare

Soluții dedicate

Utilizarea sistemului TrackGPS aduce companiilor beneficii importante, dintre acestea, reducerea cheltuielor cu flota auto cu un procent de până la 20%. Companiile au nevoi diferite privind monitorizarea flotelor proprii, care depind de caracteristicile flotei și de domeniul activității desfășurate.

Managerii de parcuri auto pot avea nevoie de informații cât mai exacte privind activitatea șoferilor, sau de o evidență clară a situației flotei, ori de o monitorizare cât mai acurată a consumului de combustibil, sau de controlarea temperaturii mărfii transportate, etc. Pentru o monitorizare cât mai precisă care să răspundă acestor cerințe, TrackGPS dezvoltă soluții personalizate, utilizând și dispozitive profesionale integrate în soluția de monitorizare.