TrackGPS

Confidențialitate

În conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecție a Datelor (GDPR), vă prezentăm mai jos Politica noastră cu privire la aspectele legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale, în calitate de operator de date, cu scopul  de a vă face cunoscut modul  în care  le colectăm, scopul prelucrării, cum le utilizăm, cine are acces la ele și alte aspecte importante. De asemenea, această Politică, conține și aspecte cu privire la drepturile dumneavoastră, pe care le puteți exercita în calitate de persoană vizată.

Prin această Politică ne adresăm utilizatorilor website-ului nostru www.trackgps.ro, în calitate de vizitatori/potențiali clienți sau colaboratori/clienți și colaboratori ai noștri, cu rolul de persoană vizată.

Despre noi

În cadrul acestei Politici de prelucrare a datelor, „noi” sau „AROBS” se vor referi la compania noastră AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. Detalii despre compania noastră găsiți în secțiunea de final. Protejarea datelor personale pe care le prelucrăm reprezintă unul din punctele importante ale business-ului nostru (în domeniul aplicațiilor software), fiind conștienți de responsabilitatea prelucrării acestora în condiții de legalitate și în același timp – de siguranță. Pentru aceasta, ne angajăm să menținem un sistem de protecție a datelor personale care este îmbunătățit continuu, făcând parte din strategia generală a companiei noastre.

Cum prelucrăm datele dumneavoastră personale (colectare și scopuri utilizare)

Există două metode prin care noi colectăm datele dumneavoastră personale și anume:

1) direct – atunci când completați anumite formulare pe website sau ni le furnizați comunicând direct cu noi;

2) indirect – atunci când colectăm date prin intermediul cookie-urilor sau altor soluții informatice.

Atunci când doriți sa comunicați cu noi

Prelucram datele dumneavoastră personale precum nume, prenume, companie, județ, număr de telefon, adresă de e-mail, pe care ni le furnizați în mod direct în scopul comunicării directe legate de întrebări, solicitări, clarificări, reclamații, acordare servicii suport și asistență.

Atunci când va înregistrați la newsletter-ul nostru/participați la campanii de promovare/campanii de evaluare asupra produselor și soluțiilor noastre

Prelucrăm datele dumneavoastră personale precum email-ul în scopul de a vă transmite informații cu privire la produsele și serviciile noastre sau de date de înregistrare ca participant la campaniile promoționale desfășurate (prelucrarea datelor se realizează conform Regulamentelor campaniilor de promovare pe care vă rugăm să le accesați în parte pentru mai multe informații), precum: nume, companie, email sau telefon, etc.

De asemenea, este posibil să vă solicităm feedback-ul cu privire la produsele și soluțiile noastre oferite.

Atunci când vizitați site-ul nostru

Prelucrăm date înregistrate automat de sistemele informatice (colectate în log-uri) sau de cookie-uri, precum: adresă IP, locație geografică, setări de browser, durata vizitei, sistemul de operare utilizat, navigare pagini website, etc. – colectate implicit în timpul navigării website-ului. Menționăm că aceste date nu fac direct posibilă identificarea dumneavoastră.

Pentru detalii, accesați Politica Cookies.

Scopurile în care utilizăm aceste date personale, conform tuturor situațiilor de mai sus, sunt:

 1. Asigurarea comunicării cu dumneavoastră în privința oricăror solicitări venite din partea dumneavoastră, acordând astfel suport și asistență (solicitările pot fi cu privire la informații privind produsele și serviciile noastre, reclamații, intervenții service, etc.)
 2. Promovarea companiei noastre și a serviciilor oferite de noi prin informări (ex: newsletter) și prin campanii de promovare desfășurate de către noi;
 3. Îmbunătățirea produselor și soluțiilor noastre prin obținerea de feedback din partea persoanelor vizate;
 4. Operarea, întreținerea și îmbunătățirea funcționalității site-ului nostru web (pentru a corespunde nevoilor utilizatorilor) precum si asigurarea securității administrării acestuia, în sensul diagnosticării problemelor de conectivitate precum și prevenirea fraudelor;
 5. Marketing, analiza aspectelor legate de vizitatori, preferințe navigare site și locații utilizatori, tendințe ale utilizatorilor și comportamente – în vederea creării unei experiențe personalizate adresate persoanelor vizate și îmbunătățirii prezentării și promovării companiei noastre, prin acest website;
 6. În scopuri administrative, legale și probatorii în legătură cu activitățile de mai sus precum și arhivare.

Bazele legale de prelucrare aferente scopurilor descrise mai sus sunt: interesul nostru legitim (asigurându-ne prin ceea ce facem că acțiunile noastre nu prevalează asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră) consimțământul dumneavoastră (acesta se aplică atunci când este vorba de comunicări de marketing direct – newsletter sau instalări de cookie-uri care nu fac parte din categoria celor strict necesare) precum și execuția contractului (atunci când există un contract încheiat între părți sau sunt demersuri pentru încheierea acestuia sau a unei comenzi).

 

Durata păstrării datelor personale

Vom păstra datele personale colectate într-o perioadă limitată de timp, în conformitate cu politicile interne și legislație aplicabilă.

Divulgarea datelor personale către terțe părți

Din motive ce țin de interesul nostru legitim,  este posibil ca terțe părți să aibă acces la datele dumneavoastră personale, în măsura în care acest lucru este necesar în desfășurarea activităților contractate. Astfel, este posibil să divulgăm date personale către furnizori de produse și servicii IT (mentenanță, aplicații și sisteme software, securitate), marketing (analiză, promovare, administrare newsletter), arhivare documente sau alte servicii. Va rugam sa accesați și Politica de cookies pentru mai multe detalii legate de părțile terțe care pot accesa date personale prin intermediul cookie-urilor instalate pe dispozitivul dumneavoastră.

De asemenea, putem transmite datele dumneavoastră către diverse autorități, instituții publice, avocați, companii de asigurare, auditori, consultanți externi doar în măsura în care este nevoie ca acestea să fie cunoscute sau prelucrate conform cerințelor legale aplicabile.

Pot fi situații in care vom fi nevoiți sa divulgăm datele dumneavoastră personale atunci când este necesar conform unei cerințe legale sau când este necesar sa protejăm un interes vital (al dumneavoastră sau a unei alte persoane fizice). De asemenea, aceasta speță poate fi aplicată și in cazul în care este necesar pentru stabilirea și exercitarea dreptului nostru de apărare în fața unor reclamații/litigii.

 

Transferul internațional al datelor în țări terțe

Indiferent care sunt terțele părți si unde sunt localizate, ne vom asigura că securitatea datelor personale este menținută (acces controlat și minimizat) și că transferul de date (inclusiv în afara UE/EEA, dacă este cazul) este în conformitate cu legislația aplicabilă în materie (ex: decizii de adecvare, clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană, Privacy Shield).

Securitatea datelor personale

Responsabilitatea cu privire la protejarea datelor personale ne aparține, astfel că ne preocupă că sistemele noastre IT precum și toate masurile tehnice și organizatorice pe care le-am implementat să fie în acord cu un sistem bine pus la punct de securitate a informației. Ne asigurăm de asemenea de existența angajamentelor de confidențialitate din partea persoanelor autorizate cu acces la date.

 

Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, aveți anumite drepturi pe care puteți sa vi le exercitați, iar noi vă vom răspunde în conformitate cu toate cerințele legale aplicabile. Important este de subliniat faptul că unele din drepturile de mai jos pot fi aplicate limitativ în anumite circumstanțe; pentru orice fel de detalii, precum și pentru transmiterea solicitării dumneavoastră vă rugăm sa ne contactați.

Astfel, beneficiați de următoarele drepturi:

 1. de a fi informat cu privire la modul în care vă prelucrăm datele (acest lucru îl demonstrăm prin prezența și comunicarea acestei Politici)
 2. de a avea acces la datele pe care noi le deținem (ne puteți solicita informații referitoare la datele personale pe care noi le deținem)
 3. de rectificare a datelor (vă rugam sa ne sesizați când datele personale înregistrate nu sunt corecte)
 4. dreptul de ștergere a datelor (în vederea eliminării datelor personale din evidența noastră, atunci când acest lucru este aplicabil)
 5. dreptul de obiecție cu privire la modul în care vă prelucrăm datele personale
 6. dreptul de portabilitate a datelor (putem să vă transmitem datele într-un format automat, în funcție de posibilitate)
 7. drepturi de obiecție cu privire la decizii automate și profilare, care pot avea efecte semnificative (nu utilizăm algoritmi de profilare)
 8. dreptul de a vă adresa direct către Autoritatea de Supraveghere, în vederea formulării unei plângeri (www.dataprotection.ro)

 

Alte informații și date de contact

Pentru orice fel de întrebări sau nelămuriri cu privire la modul in care prelucrăm datele dumneavoastră personale sau pentru solicitări legate de exercitarea drepturilor, vă rugăm sa ne contactați:

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA

Strada Minerilor, nr. 63, Cluj-Napoca

Telefon: +40 264 406 700 sau e-mail: [email protected]

Ne vom strădui să vă răspundem cât mai prompt, acordându-vă sprijinul nostru.

Ne rezervăm să aducem modificări acestei Politici ori de câte ori considerăm că este necesar și vă invităm să o parcurgeți în mod constant.

Dată actualizare: decembrie 2018.